Thông báo v/v điều chỉnh hoạt động trước tình hình dịch bệnh covid -19

công văn thay đổi phương thức và lịch làm việc tại SVTECH

Từ ngày 24/3, nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống lây nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19. Công ty Cổ phần Phần Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Tin Học Sun Việt (SVTECH) Thông báo v/v điều chỉnh hoạt động trước tình hình dịch bệnh covid -19.
SVTECH trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng, đối tác, các cơ quan, nhà cung cấp trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự đoàn kết của tất cả chúng ta vào lúc này sẽ góp phần nhanh chóng đẩy lùi Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *