Trách nhiệm, cái giá của tự do

trách nhiệm, cái giá của tự do

trách nhiệm là cái giá của tự do

Tự do và trách nhiệm, hai phạm trù không thể tách rời. Thoáng qua, thật là nghịch lý khi trách nhiệm liên đới nhiều yếu tố và mình phải cam kết, còn tự do thì ngược lại. Tuy nhiên, những người thực sự muốn tự do thì cũng kèm theo tự chịu trách nhiệm với chính mình.

Nếu họ không nghiêm túc với cam kết của mình, thì thế giới sẽ biến thành một nơi đầy hỗn loạn. Nhận thức được điều này buộc mỗi cá nhân tự nhận lấy trách nhiệm tạo dựng thế giới riêng của họ thành một nơi tốt đẹp hơn. Hiểu theo nghĩa này trách nhiệm yếu, tố cốt lõi của tự do.

trách nhiệm là cái giá của tự do

Một xã hội tự do chỉ tồn tại khi các thành viên nhận thức đúng đắn rằng mỗi cá nhân chiếm một vị trí mà ở đó những kết quả có được là từ hành động của họ và nhận thức rằng nó là do hành động của chính họ.

Một người có thể không phải là người quyết định sáng suốt nhất về những gì là tốt cho người đó; nhưng chúng ta cũng không bao giờ có thể dám chắc ai đó hiểu biết về một người hơn chính họ, và chúng ta mong sao tận dụng hết khả năng của những ai có thể đóng góp gì đó cho nỗ lực chung.

Đó là lý do vì sao chúng ta nên áp dụng tự do và trách nhiệm một cách nghiêm túc. Dù một người có thể không biết được điều gì là tốt nhất cho anh ta, thì ngoài anh ta ra không ai biết rõ hơn được. Điều đó có nghĩa là chúng ta cứ để các cá nhân tự quyết định làm sao để sử dụng khả năng của họ một cách tốt nhất có thể để phục vụ tốt hơn cho xã hội.

trách nhiệm

Hayek nói: “Niềm tin rằng sự thành công của một người phụ thuộc hoàn toàn vào chính anh ta có lẽ là động cơ thực tế có sức ảnh hưởng nhất đến mức độ thành công của hành động; trong khi một người mà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh về những thất bại của mình, thì anh ta dường như sẽ càng trở nên bất mãn và chẳng làm nên trò trống gì.”

Trách nhiệm là động lực để mỗi người luôn trau rèn những kỹ năng, đức hạnh, và năng lực cho tốt nhất. Nếu thiếu trách nhiệm tự thân thì chẳng thể có trách nhiệm chung. Đó là một xứ sở của sự trì trệ. Nếu ta muốn có một tập thể, xã hội hiệu năng, thì hãy để cho tự do và tinh thần trách nhiệm được tồn tại.

trách nhiệm là cái giá của tự do

Trách nhiệm cũng là cách tốt nhất để học tập, vì có trách nhiệm tức có niềm tin thành công phụ thuộc hoàn toàn vào chính bạn. Tinh thần trách nhiệm sẽ giúp bạn học hỏi từ những hậu quả hành động của mình. Nếu chúng ta không mang tinh thần trách nhiệm trong những việc mình làm, dù chúng đúng hay sai, ta sẽ không học cách thay đổi cách hành xử để thay đổi kết quả mang lại.

Tinh thần trách nhiệm không chỉ có ích trong việc học tập và xây dựng những xã hội có hiệu suất cao, nó còn là “điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống”, theo tiến sĩ Jordan B. Peterson. Cuộc đời có ý nghĩa khi sống có trách nhiệm. Bạn càng mang trên mình nhiều trách nhiệm, cuộc đời bạn càng có ý nghĩa. Mức độ trách nhiệm mà bạn tự nguyện ôm vào mình càng cao, cuộc sống của bạn sẽ càng giàu có.

Bạn có mong muốn cùng SVTECHers gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh đem lại cho khách hàng những sản phẩm giải pháp CNTT tối ưu với chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất không? Chủ động lựa chọn nhé: https://svtech.com.vn/svtech-cung-thoa-chi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *