- 2019

– Đối tác Bạch Kim của HPE

– Giải thưởng đối tác của năm 2019 trao bởi IBM giành cho các giải pháp bảo mật