Tầm nhìn

Trở thành 1 trong những công ty hàng đầu về tích hợp hệ thống tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sứ mệnh

Mang lại cho khách hàng những sản phẩm, giải pháp CNTT và truyền thông với kỹ thuật tối ưu và chất lượng dịch vụ hoàn hảo

Giá trị cốt lõi

Đây chính là biểu tượng văn hoá tại SVTECH do chính các thành viên SVTECH vẽ nên. Họ đã và đang cảm nhận SVTECH là ngôi nhà thứ hai của mình.
Mọi thành viên trong Công ty sống và làm việc bằng tinh thần nhiệt huyết và học hỏi không ngừng, chung một sứ mệnh đưa SVTECH trở thành Công ty hàng đầu về tích hợp hệ thống tại Việt Nam và khu vực.

Triết lý kinh doanh