Tái Cấu trúc Doanh nghiệp trên các nền tảng của Newgen Software

KỸ SƯ GIẢI PHÁP BẢO MẬT (HN)
Tháng Năm 15, 2019
DEVOPS ENGINEER (HN)
Tháng Mười 22, 2019

Công nghệ toàn cầu đang đứng trước kỷ nguyên chuyển đổi kỹ thuật số. Ban đầu được thúc đẩy bởi yêu cầu tuân thủ, nhưng ở giai đoạn hiện tại trọng tâm chính là số hóa và tự động hóa quy trình. Các doanh nghiệp ngày nay cần phải phản ứng nhanh trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường. Hoạt động kinh doanh ngoài việc gia tăng trải nghiệm của khách hàng còn phải đẩy nhanh tốc độ bàn giao hàng hóa dịch vụ của mình đến khách hàng. Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải đầu tư những giải pháp công nghệ để tạo nên sự khác biệt. Thành công sẽ phụ thuộc vào việc làm thế nào các danh nghiệp tối ưu hóa ngân sách đầu tư cho Công nghệ thông tin. Bằng việc đầu tư vào những công nghệ tiên tiến không những đảm bảo cho doanh nghiệp thích ứng với những sự thanh đổi liên tục mà còn tránh đi những khoản đầu tư lớn mang tính định kỳ trong việc tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin.

Khi cuộc cách mạng chuyển đổi kỹ thuật số phát triển, sẽ thúc đẩy liên tục các giải pháp trong việc quản lý dữ liệu doanh nghiệp và quản lý quy trình hoạt động song song với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những lợi ích chính đối với các giải pháp của Newgen

  • Tăng năng suất
  • Giảm giá thành
  • Đáp ứng các yêu cầu
  • Quy trình rõ ràng
  • Quản trị hoạt động tổng quát mọi hoạt động của doanh nghiệp

Giới thiệu tổng quát về Newgen

Newgen là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về về các giải pháp quản lý quy trình (BPM), quản lý dữ liệu doanh nghiệp (ECM), quản lý truyền thông khách hàng (CCM), Hệ thống quản lý tài liệu (DMS), phần mềm tự động hóa quy trình làm việc. Công ty có hơn 1300 cơ sở tại hơn 61 quốc gia. Đã có nhiều giải pháp được đưa vào áp dụng tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, viễn thông, cơ quan chính phủ v.v…

https://www.soltius.co.id/id/solutions-by-products/reading/newgen