Tạ Ngọc Huy Phương

Trần Duy Tiến – Kỹ sư Giải pháp
Tháng Tư 3, 2017
15 năm – SVTECH cùng chung chí hướng!
Tháng Chín 20, 2017

Là kỹ sư ở Bộ phận Network đã 3 năm tại SVTECH, ở đây mình tìm thấy sự cạnh tranh công bằng, mọi cá nhân đều được tôn trọng, mọi tài năng đều được phát huy. Công ty luôn tạo mọi điều kiệu và ủng hộ mỗi cá nhân tự hoàn thiện, tự phát triển bản thân. Những đóng góp, dù là nhỏ nhoi của mình cũng được các sếp coi trọng, và khi được tôn trọng, bạn sẽ thấy tự hào vì mình đang là nhân tố góp phần phát triển cho sự thành công của một tập thể. Những người làm việc một thời gian đều cảm nhận SVTECH là nơi những cá nhân từ bỏ cái tôi, ích kỉ, ham muốn của bản thân để phấn đấu vì mục tiêu chung. Một tập thể gắn bó và chia sẻ không chỉ trong công việc mà còn những vấn đề về cuộc sống. Và cuối cùng, khi mình chia sẻ những điều này, mình vẫn còn nguyên vẹn niềm đam mê và hào hứng đến công ty để làm việc mỗi sáng. Khi còn đam mê, không điều gì bạn không thể làm được!

CÁC CẢM NHẬN KHÁC