HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

SVTECH

2004

– Trở thành nhà cung cấp chính sản phẩm và dịch vụ của Sun Microsystems tại Việt Nam

SVTECH

2006

– Trở thành nhà phân phối hệ thống và dịch vụ duy nhất của Sun Microsystems tại Việt Nam
– Đối tác của Oracle, Celltick

SVTECH

2008

– Trở thành Công ty Cổ phần SVTECH
– Đối tác Select Partner của Juniper, BMC Software, Roamware
– Giải thưởng danh dự Nhà cung cấp thiết bị lưu trữ tốt nhất South Asia của Sun Microsystems

SVTECH

2010

– Kênh đối tác của các hãng như IBM, Hitachi Data System (HDS)
– Đối tác cấp cao nhất của Juniper (Elite Partner)

SVTECH

2012

– Mở rộng hạng mục kinh doanh sang mảng Dịch vụ Tích hợp Viễn thông (TSI) và Hệ thống Quản trị Cung cấp Dịch vụ (MSP)
– Đối tác Bạc của F5 Network

SVTECH

2013

– Giải thưởng Đối tác Giải pháp Viễn thông vượt trội năm 2013 trao bởi IBM giành cho nhóm Sản phẩm Phần mềm
– Đối tác doanh nghiệp của VMware

SVTECH

2014

– Đối tác cấp cao của IBM
– Giải thưởng Best Technical Vitality Business Partner 2014 trao bởi IBM

SVTECH

2015

– Giải thưởng đối tác khu vực Đông Nam Á của năm trao bởi Juniper
– Giải thưởng Top Big Data and Analytic trao bởi IBM
– Đối tác vàng của HPE

SVTECH

2016

– Giải pháp quản lý bảo mật và rủi ro tốt nhất – The Asian Banker
– Đối tác Vàng của NetApps

SVTECH

2018

– Đối tác cung cấp các giải pháp bảo mật vượt trội của IBM

SVTECH

2019

– Đối tác Bạch Kim của HPE
– Giải thưởng đối tác của năm 2019 trao bởi IBM giành cho các giải pháp bảo mật