Các thiết bị/hệ thống trước khi chuyển giao cho khách hàng được kiểm tra chất lượng, chạy thử, loại trừ các sai sót để luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất đến khách hàng.