Category Archives: HÀ NỘI

Data Engineer

Data Engineer

Mô tả công việc: *** Phối hợp với BP kinh doanh để phân tích yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật của khách hàng, làm việc với các đối tác và nhà cung cấp, đồng thời tư vấn cho khách hàng các sản phẩm và giải pháp phù hợp liên quan đến Dữ liệu, Cơ […]

Network Presales (Enterprise)

Nw Presales 2

Mô tả công việc: Nghiên cứu sản phẩm và giải pháp của các đối tác cung cấp hệ thống mạng toàn cầu như Juniper, Cisco. Phối hợp bộ phận kinh doanh Tư vấn giải pháp cho khách hàng. Tư vấn bộ phận kinh doanh hoàn thiện hồ sơ thầu. Chủ động tạo khách hàng tiềm […]

Network Engineer (Enterprise)

Nw Postsales 4

Mô tả công việc: Hỗ trợ triển khai, ATP, PoC các dự án liên quan đến Network cho các nhà mạng (ISP) và doanh nghiệp (Enterprise). Hỗ trợ khách hàng vận hành/fix lỗi/xử ly sự cố trong và sau khi triển khai. Hỗ trợ các dự án tối ưu mạng lưới và các hợp đồng […]

Senior Project Manager

Pm

Mô tả công việc: Điều phối các hoạt động của dự án. Lập kế hoạch, dự dù chi phí, kiểm soát toàn bộ tiến trình thực hiện của dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh, thay đổi trong quá trình triển khai. Là đầu mối trao đổi với khách hàng để phối hợp […]

Account Manager (Enterprise/Finance/Gov)

Am Nontelco

Mô tả công việc: Tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đề xuất sản phẩm giải pháp và chính sách bán hàng phù hợp trong mảng thị trường Non-Telco, trọng tâm là một trong 04 nhóm  khách hàng:  Banking & Finance Solution/Enterprises/Government hoặc Education. Đáp ứng chỉ tiêu Doanh thu và các chỉ tiêu kinh Doanh […]