The network system is the IT system’s backbone, providing infrastructure for IT applications and services to operate stably and safely. An organization’s network system needs to meet system capacity, high performance, high availability, security, high scalability, and low cost.

As a partner of the world’s leading network solution provider such as Juniper Networks and transmission Ciena, Infinera, ECI, Ekinops – SVTECH has been bringing high-tech solutions to customers: VNPT, Viettel, Mobifone, FPT Telecom, CMC Telecom, Vinadata, QTSC, SCTV, Vinamilk, PVD, PV Oil, Sacombank, VP Bank, Prudential, Bao Minh,… SVTECH’s specific solutions:

– Solutions for enterprises we offered include Data Center, Campus-Branch, LAN, WAN, SDN, and Security. These solutions support enterprises in building and developing network systems and catching up with the world’s IT trends such as virtualization, cloud computing, new applications and services on cloud platforms, big data,… Our solutions aim to create new business opportunities and increase profitability.

– Solutions for service providers we offered include Broadband Network Gateways, Carrier Ethernet, Core Network, High-speed Provider Edge, Datacenter, Mobile Backhaul, Security. We provide solutions to build and develop a highly flexible, quick response, easy access and operate Network Infrastructure. Our solutions allow service providers to deploy flexible business development models and provide a wide variety of services quickly while reducing costs by optimizing network resources.

– Optical Transmission Networks today have a healthy development in both scale and technological level, meeting the need for large transmission due to the explosion of information in society, especially broadband service development. Optical communication systems ensure high speeds, long distances, flexible system structures, and high reliability. The solution suite includes Coherent optical network systems such as Comprehensive Ethernet, TDM, WDM, ROADM, OTN, ASON / GMPLS…. with the speed of hundreds of Gbit/second for one wavelength, fully supporting modern transmission services as well as compatible with traditional transmission technology, allowing the establishment of transmission networks from the edge network segment to the core network, cross-sea and transcontinental routes. Along with that are solutions for network administration and monitor with virtualization, warning, and transmission error detection. Smart automation solutions such as SDN and NFV support the ability to operate the network entirely.

Vấn đề đối với các hệ thống CNTT hiện nay là các cuộc tấn công mạng/ tội phạm mạng ngày càng phổ biến và phức tạp hơn, trở thành mối đe dọa thường trực đến an ninh mạng hệ thống CNTT. Các thách thức để đảm bảo an ninh an toàn thông tin càng trở nên khó khăn hơn khi phải đối phó với cuộc tấn công mạng có chủ đích, được tổ chức bài bản, sử dụng các phương thức tấn công phức tạp đa hướng và đa lớp, các biến thể mã độc chưa từng biết đến cùng với việc khai thác lỗ hổng bảo mật Zero-day để tấn công hệ thống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp.

Để đáp ứng các yêu cầu về an ninh an toàn cho hệ thống CNTT, SVTECH luôn đồng hành cùng khách hàng, tư vấn và triển khai các giải pháp bảo mật hàng đầu của các hãng IBM, McAfee, Juniper, F5, FireEye, Netscout, TrendMicro… đến các khách hàng như VNPT, ACB, Techcombank, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN), Mobifone, PVI, Vinamilk,… Các giải pháp cung cấp trải rộng trên các lĩnh vực, tiêu biểu là các giải pháp quản lý sự kiện và an toàn thông tin (SIEM); điều phối, tự động hóa các chức năng ứng phó sự cố an toàn thông tin (SOAR); bảo mật cơ sở dữ liệu; bảo mật web và ứng dụng; an ninh mạng, quản lý truy cập; phòng chống thất thoát dữ liệu; phòng chống tấn công có chủ đích (APT), …

Related Solutions

With the motto of always focus on the customers, SVTECH has maintained research and development activities with the world’s leading technology partners to meet the needs of surveying, consulting, and deploying to customers with the best efforts.

Cloud Computing Solutions 

 Security Solutions 

 Data solutions

 Geographic information system solutions (GIS)

IT/OT Automation Solutions

 Network Infrastructure Solutions

 Server and Storage Solutions 

 Data Center Infrastructure Solutions 

 Internet of Things solutions 

 Digital Business Automation Solutions

 Multimedia Solutions 

 Analytics Solutions