Giải pháp truyền hình
Tháng Mười 21, 2016
Giải pháp hạ tầng mạng
Tháng Mười 21, 2016

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, chất lượng dịch vụ khách hàng luôn là một trong những ưu thế cạnh tranh,  trong đó hệ thống CNTT đóng vai trò quan trọngtrong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Giải pháp ITSM sẽ hỗ trợ việc chuyển hóa, gắn liền CNTT với nghiệp vụ kinh doanh, giúp các hoạt động kinh doanh được duy trì liên tục, chuẩn hóa các quy trình vận hành CNTT nhằm nhanh chóng đưa ra các quyết định, các yêu cầu về hoạt động kinh doanh.

 

SVTECH đã cùng với các khách hàng như Techcombank, SBS, VPBank, … từng bước xây dựng và chuẩn hóa quản lý các tiến trình CNTT theo tiêu chuẩn ITIL (Information Technology Infrastructure Library). SVTECH đã phối hợp với các hãng cung cấp giải pháp ITSM hàng đầu (IBM, BMC Software) để triển khai các giải pháp tích hợp nhằm cung cấp các qui trình theo chuẩn ITIL, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

  • Triển khai giải pháp giám sát Mạng Viễn thông
  • Vận hành hệ thống CNTT
  • Di dời hệ thống DC-DR

GIẢI PHÁP KHÁC

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

HCM: [08] 3 948 7620
HN: [04] 3 942 7100

Download
Company Profile