DỊCH VỤ QUẢN TRỊ ĐÁM MÂY

Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và điện toán đám mây hàng đầu thế giới nhằm tư vấn, cung cấp tới khách hàng tổ chức, doanh nghiệp các loại hình dịch vụ với nhiều mô hình phù hợp với từng đối tượng để gia tăng hiệu quả hoạt động; tối ưu chi phí đầu tư, chi phí vận hành; dễ dàng mở rộng, nâng cấp và luôn được sử dụng các công nghệ, tính năng mới nhất.