Dịch vụ quản trị

Dịch vụ viễn thông
Tháng Mười 22, 2016
Thiết lập mạng hạ tầng IP
Tháng Mười 22, 2016

Xu hướng thuê ngoài dịch vụ CNTT hiện đang bắt đầu phổ biến và phát triển tại Việt Nam không chỉ trong khối doanh nghiệp mà còn cả ở các cơ quan nhà nước.Thuê ngoài dịch vụ ứng dụng CNTT cho phép doanh nghiệp đạt lợi ích trên vốn, thời gian, hiệu quả của hệ thống và con người.

Sử dụng dịch vụ thuê ngoài, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dễ dàng tiếp cận các hệ thống quản lý cao cấp mà không cần tốn nhiều chi phí cho việc đầu tư máy chủ, hệ thống mạng.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

  • Triển khai giải pháp giám sát Mạng Viễn thông
  • Vận hành hệ thống CNTT
  • Di dời hệ thống DC-DR

DỊCH VỤ KHÁC

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

HCM: [08] 3 948 7620
HN: [04] 3 942 7100

Download
Company Profile