Reimagine data management

Giải quyết các thách thức về dữ liệu với giải pháp toàn diện

Tổng quan

Có được dữ liệu chất lượng và đảm bảo tuân thủ với Data Fabric

Xây dựng Data Fabric giúp loại bỏ sự phức tạp về công nghệ quản trị dữ liệu để người dùng có thể kết nối với đúng dữ liệu vào đúng thời điểm, bất kể dữ liệu được lưu trữ ở đâu, tự động hóa việc thực thi các chính sách bảo vệ dữ liệu và kích hoạt siêu dữ liệu để tạo ra các sản phẩm dữ liệu nhanh hơn, hỗ trợ ra quyết định thông minh hơn.

Khả năng

Quản trị dữ liệu

Pictogram representing data governance

Quản trị dữ liệu

Xác định "workflow" để có các quy trình xem xét, phê duyệt và công bố dữ liệu phù hợp bằng cách sử dụng các chu trình quản trị. 

Chất lượng dữ liệu

Pictogram representing data quality

Chất lượng dữ liệu

Hỗ trợ ra quyết định bằng cách xác định, hiểu và điều chỉnh dữ liệu, đồng thời đảm bảo những hiểu biết chuyên sâu nhất quán.

Data privacy

Pictogram representing data privacy

Data privacy

Cung cấp khả năng hiển thị suốt vòng đời dữ liệu, đồng thời quản lý khả năng truy cập an toàn và tuân thủ.

Sử dụng dữ liệu

Pictogram representing data consumption

Sử dụng dữ liệu

Giúp người dùng dữ liệu dễ dàng tìm và sử dụng đúng dữ liệu với chỉ mục phong phú và theo hướng siêu dữ liệu của các nội dung được lập danh mục.

Lợi ích

Tính năng

Danh mục AI-augmented

Hiểu, cộng tác, làm phong phú và truy cập đúng dữ liệu.

Lớp siêu dữ liệu

Tăng khả năng hiển thị trên bối cảnh phân tán. 

Trải nghiệm người dùng tích hợp

Quản lý vòng đời dữ liệu cho người dùng trong toàn tổ chức.

Quyền riêng tư dữ liệu nâng cao

Mặt nạ dữ liệu và đạt được thông tin chi tiết trong khi thực thi quyền riêng tư. 

Thử nghiệm miễn phí ngay !

Tự động hóa quản trị và bảo mật dữ liệu với Data Fabric