Chính sách ISO 9001:2008 & ISO 27001:2013


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG


Công ty xác định chất lượng là yếu tố tiên quyết tạo nên sự khác biệt cho Công ty. Bằng cách liên tục nâng cao năng lực quản lý và nghiệp vụ, Công ty hướng đến việc thỏa mãn những nhu cầu ngày càng đa dạng và cao cấp của khách hàng, trở thành một trong những Nhà cung ứng dịch vụ tích hợp và dịch vụ công nghệ tốt nhất Việt Nam và khu vực.
Các biện pháp được cam kết để thực thi chính sách lượng:

1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý dựa trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.

2. Không ngừng nâng cao ý thức và năng lực đội ngũ nhân sự về mọi mặt. Chú trọng công tác đào tạo chuyên gia, tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất, lựa chọn và đưa đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất với chất lượng cao nhất.

3. Đầu tư mạnh cho công tác nghiên cứu, cho hệ thống quản lý, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật.

4. Thiết lập môi trường làm việc phù hợp cho sự sáng tạo phát triển nghề nghiệp của tất cả các thành viên Công ty.

5. Thiết lập môi trường tương tác thân thiện và chuyên nghiệp với mọi đối tượng khách hàng.

Tất cả mọi thành viên của Công ty đều hiểu rõ chất lượng từng sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng có quan hệ chặt chẽ với chất lượng công việc của cả đội ngũ.


CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN


Tính bảo mật thông tin phải được đảm bảo (C).

Tính toàn vẹn của thông tin phải được duy trì (I).

Yêu cầu về Tính sẵn sàng của thông tin phải được đáp ứng (A).

Các yêu cầu của Pháp luật phải được tuân thủ.

Kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục phải được thiết lập, duy trì và kiểm tra

Toàn bộ nhân viên SVTECH phải được đào tạo đầy đủ và có nghĩa vụ đảm bảo an toàn thông tin Công ty.

Các sự cố, nghi vấn liên quan đến vấn đề an toàn thông tin phải được báo cáo và xử lý đúng mức độ yêu cầu.

Các rủi ro phải được quản lý phù hợp.

Chính sách được soát xét định kỳ 1 lần/ năm hoặc khi có thay đổi lớn về tổ chức Công ty.