TUYỂN DỤNG HÀ NỘI

Tháng Năm 15, 2019

KỸ SƯ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG (HN)

Mô tả công việc: Nghiên cứu tính năng, yếu tố kỹ thuật, mức độ phù hợp thị trường các giải pháp CNTT trong lĩnh vực hệ thống (sever, storage, ảo hóa, cloud) Viết các đề xuất lựa chọn SP, giải […]
Tháng Năm 15, 2019

KỸ SƯ GIẢI PHÁP BẢO MẬT (HN)

Mô tả công việc: Nghiên cứu tính năng, yếu tố kỹ thuật, mức độ phù hợp thị trường các giải pháp CNTT trong lĩnh vực bảo mật (IBM, TrendMicro, McAfee, Symantec, Sailpoint,..) Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, khảo sát, […]
Tháng Tư 24, 2019

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (HN)

Mô tả công việc: Chuyên viên Nhân sự sẽ phụ trách các mảng chuyên môn liên quan đến nhân sự như: Tuyển dụng, chính sách lương thưởng và phúc lợi, gắn kết nhân viên, đào tạo, quản lý năng lực […]
Tháng Tư 12, 2019

QUẢN LÝ DỰ ÁN (HN)

Mô tả công việc: Điều phối các hoạt động của dự án. Lập kế hoạch, dự dù chi phí, kiểm soát toàn bộ tiến trình thực hiện của dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh, thay đổi trong […]