Category Archives: TRÍ TUỆ SVTECH

Bài chia sẻ: Không đọc sách có giỏi được chuyên môn không?

Trong tiếng Nhật có một từ khá kỳ quặc là “Senmon Baka” (Tạm dịch là “nhà chuyên môn ngu ngốc” dịch đời thường hơn thì có thể sẽ thành “nhà chuyên môn dốt nát”, “chuyên gia ngu dốt”). Từ này có ý ám chỉ những ai chỉ biết mỗi lĩnh vực chuyên môn hẹp của […]