TIN SVTECH – Hot

Tháng Mười 14, 2016

Hạ tầng mạng hợp nhất – Vmware & Juniper

Trong bối cảnh ngành Công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay đang chuyển mình theo hướng tiếp cận “Định nghĩa bằng phần mềm” (Software-Defined) trong quản lý các Trung tâm dữ liệu (TTDL). Có thể khẳng định rằng TTDL được […]
Tháng Mười 14, 2016

Hội thảo Phân tích phát triển kinh doanh

Trong kỷ nguyên mới, khi dữ liệu là “Tài nguyên thiên nhiên” thì sự phát triển tất yếu, sẽ dựa trên nền tảng khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này và quản trị chúng một cách đơn giản nhất. […]