TIN CÔNG NGHỆ

Tháng Mười 14, 2016

Quản lý Định danh Đặc Quyền

Quản lý Định danh Đặc Quyền là một thành phần trong Quản lý Định danh, tập trung vào các yêu cầu đặc biệt đối với các tài khoản có nhiều quyền trong cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp. […]
Tháng Mười 14, 2016

Giải thưởng sc awards cho firefly host của juniper

Tháng Mười 14, 2016

Thiết bị lưu trữ oracle zs3 – hiệu quả vô song.

Thiết bị lưu trữ Oracle ZS3 Series tăng tốc độ phân tích dữ liệu kinh doanh và truy vấn cơ sở dữ liệu, giúp khách hàng giảm việc hiệu chỉnh thủ công Oracle Database đến 65%, vượt trội so với […]