Category Archives: HCM

Kỹ sư giải pháp bảo mật

Mô tả công việc:   Nghiên cứu tính năng, yếu tố kỹ thuật, mức độ phù hợp thị trường các giải pháp CNTT trong lĩnh vực bảo mật (IBM, TrendMicro, McAfee, Symantec, Sailpoint,..) Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, khảo sát, làm việc với nhà cung cấp/hãng , Viết các đề xuất lựa chọn SP, giải pháp […]

Teamleader Quản lý dự án

Mô tả công việc: Công việc chính: Chuẩn bị/cập nhật và phổ biến Quy trình quản lý dự án, thực hiện hiệu quả các DA của team PM và các bộ phận liên quan khác. Lập kế hoạch nhân sự cho nhóm PM và thực hiện các cuộc phỏng vấn tuyển dụng Công việc Quản […]

Nhân viên Sales Executive (Sales Admin)

Mô tả công việc: Phối hợp với BP tư vấn kỹ thuật để lên báo giá, hoàn tất các hồ sơ tài liệu cho KH, lập và quản lý database giá chào. Tổ chức, theo dõi, điều phối tiến độ các công tác dự thầu của KH. Dự thảo, đàm phán và hoàn thiện hợp […]

Nhân viên hỗ trợ dự án

Mô tả công việc:   Hỗ trợ các dự án của công ty: Soạn thảo công văn, biên bản, giấy tờ nghiệm thu, thanh toán. Làm việc với kế toán về hóa đơn và bảo lãnh. Làm việc với nội bộ và KH để trình ký các biên bản, giấy tờ. Theo dõi, kiểm tra hồ […]