Category Archives: HCM

[HN/HCM] Security Engineer

security

Mô tả công việc Tham gia nghiên cứu và triển khai dự án về System Security/IOT Tham gia nghiên cứu và triển khai các dự án về sản phẩm giám sát và bảo mật (ITSM), phối hợp với Phòng Giải pháp về các công việc liên quan: Endpoint, SIEM (QRadar), Resilence Response Tham gia nghiên […]

[HN] Data Engineer

Data Engineer

Mô tả công việc: *** Phối hợp với BP kinh doanh để phân tích yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật của khách hàng, làm việc với các đối tác và nhà cung cấp, đồng thời tư vấn cho khách hàng các sản phẩm và giải pháp phù hợp liên quan đến Dữ liệu, Cơ […]

[HN/HCM] Network Presales (Enterprise/ISP)

Nw Presales 2

Mô tả công việc: Nghiên cứu sản phẩm và giải pháp của các đối tác cung cấp hệ thống mạng toàn cầu như Juniper, Cisco. Phối hợp bộ phận kinh doanh Tư vấn giải pháp cho khách hàng. Tư vấn bộ phận kinh doanh hoàn thiện hồ sơ thầu. Chủ động tạo khách hàng tiềm […]

[HN/HCM] Network Engineer (Enterprise/ISP)

Network Engineer

Mô tả công việc: Hỗ trợ triển khai, ATP, PoC các dự án liên quan đến Network cho các nhà mạng (ISP) và doanh nghiệp (Enterprise/Service Provider). Hỗ trợ khách hàng vận hành/fix lỗi/xử ly sự cố trong và sau khi triển khai. Hỗ trợ các dự án tối ưu mạng lưới và các hợp […]

[HN] Senior Project Manager

quản lý dự án CNTT

Mô tả công việc: Điều phối các hoạt động của dự án. Lập kế hoạch, dự dù chi phí, kiểm soát toàn bộ tiến trình thực hiện của dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh, thay đổi trong quá trình triển khai. Là đầu mối trao đổi với khách hàng để phối hợp […]