Category Archives: HÀ NỘI

Optical Network Engineer (DWDM)

DWDM

1. Mô tả công việc: Thiết kế và triển khai các mạng DWDM Long-Haul. Làm việc với các nhà mạng để đảm bảo kết nối, băng thông. Thiết kế và duy trì các tiêu chuẩn thiết kế mạng và sơ đồ cấu trúc mạng. Xem xét và thực hiện các thay đổi đối với các […]

[HN] QA Specialist

Qa 2

Mô tả công việc:   Duy trì Hệ thống ISO cho toàn Công ty. Đảm bảo duy trì hệ thống ISO theo tiêu chuẩn ISO9001:2015, ISO27001:2013, có kiến thức và hiểu biết về ISO20000-1:2018 là một lợi thế Lập và thực hiện kế hoạch (năm) kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ […]

[HN] System Solution_Kỹ sư tư vấn giải pháp hệ thống

System Solution

Mô tả công việc: Nghiên cứu tính năng, yếu tố kỹ thuật, mức độ phù hợp thị trường các giải pháp CNTT trong lĩnh vực hệ thống (server, storage, virtualization, cloud) Viết các đề xuất lựa chọn sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, tuyên bố đáp ứng hồ sơ thầu Nghiên cứu xu hướng, chủ […]

[HN/HCM] Security Engineer

security

Mô tả công việc Tham gia nghiên cứu và triển khai dự án về System Security/IOT Tham gia nghiên cứu và triển khai các dự án về sản phẩm giám sát và bảo mật (ITSM), phối hợp với Phòng Giải pháp về các công việc liên quan: Endpoint, SIEM (QRadar), Resilence Response Tham gia nghiên […]

[HN] Cloud Engineer

Cloud Engineer

Mô tả công việc  Học tập, nghiên cứu, triển khai và hỗ trợ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của công ty liên quan đến mảng sản phẩm cloud: Openstack, Redhat ,Vmware… Nghiên cứu định hướng, đánh giá hỗ trợ nhóm dự án openstack trọng việc thiết kế, triển khai, vận hành, tối ưu, […]