GIẢI PHÁP

Tháng Ba 8, 2017

Giải pháp máy chủ và lưu trữ

Một trong những thách thức lớn nhất của các tổ chức doanh nghiệp hiện nay là đối mặt với sự tăng trưởng của ứng dụng, dịch vụ và các loại dữ liệu khác nhau.
Tháng Mười 21, 2016

Hạ tầng trung tâm dữ liệu

Một trung tâm dữ liệu (TTDL) đạt chuẩn không chỉ là yêu cầu thiết yếu để một hệ thống IT hoạt động ổn định ở hiệu suất cao mà nó còn giúp đảm bảo an toàn
Tháng Mười 21, 2016

Ảo hóa và điện toán đám mây

Ngày nay, nhu cầu sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời vẫn bảo đảm sự thuận tiện, tính linh động, khả năng bảo mật và an toàn của các ứng dụng
Tháng Mười 21, 2016

Giải pháp hạ tầng mạng

Một trong những thách thức lớn nhất của các tổ chức doanh nghiệp hiện nay là đối mặt với sự tăng trưởng của ứng dụng, dịch vụ và các loại dữ liệu khác nhau.