BẢN TIN

Tháng Chín 2, 2016

15 năm -SVTECH cùng chung chí hướng

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập 08/03/2001 – 08/03/2016 của SVTECH đã được tổ chức kết hợp cùng kỳ Team Building 2016 với chủ đề “One Direction”. Sự kiện đã quy tụ toàn thể nhân viên Công ty tại […]
Tháng Chín 2, 2016

Hội thảo Phân tích phát triển kinh doanh – IBM PUREDATA SYSTEM

Trong kỷ nguyên mới, khi dữ liệu là “Tài nguyên thiên nhiên” thì sự phát triển tất yếu, sẽ dựa trên nền tảng khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này và quản trị chúng một cách đơn giản nhất. […]
Tháng Chín 2, 2016

Công nghệ Ảo hóa và vai trò của SDDC tại Việt Nam

Trong bối cảnh ngành Công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay đang chuyển mình theo hướng tiếp cận “Định nghĩa bằng phần mềm” (Software-Defined) trong quản lý các Trung tâm dữ liệu (TTDL). Có thể khẳng định rằng TTDL được […]