Education

Education

Đại học quốc tế RMIT

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam là chi nhánh tại Châu Á của đại học RMIT đặt tại Melbourne - tổ chức đại học lớn nhất của Úc. Là cơ sở ngoài lãnh thổ nước chủ quản lớn nhất thế giới của một trường đại học, RMIT Việt Nam chuyên giảng dạy các chương trình từ kinh doanh và quản trị cho đến thiết kế và kỹ thuật điện tử. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng dành cho sinh viên nhằm giúp họ phát triển và mở rộng phạm vi hiểu biết của mình

Xem thêm
Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập ngày 27 tháng 01 năm 1995 theo Nghị định 16/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp 9 trường đại học lại thành 8 trường đại học thành viên và chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 02 năm 1996.

Xem thêm