Văn hóa tổ chức - Giá trị cốt lõi

Văn hóa tổ chức - Giá trị cốt lõi

VĂN HÓA TỔ CHỨC
Đây chính là biểu tượng văn hoá tại SVTECH do chính các thành viên SVTECH vẽ nên. Họ đã và đang cảm nhận SVTECH là ngôi nhà thứ hai của mình, mọi thành viên trong Công ty sống và làm việc với nhau bằng trái tim nhiệt huyết và tinh thần học hỏi không ngừng, cùng chung một sứ mệnh là đưa SVTECH trở  thành một trong những Công ty hàng đầu về tích hợp hệ thống tại Việt Nam và trong khu vực.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 

Tri thức &

Sáng tạo

Đoàn kết là

sức mạnh

GIÁ TRỊ

CỐT LÕI

 Sự tin cậy

khởi đầu tất cả

Đồng hàng cùng

khách hàng