Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

1. Xuất sắc nhất trong lĩnh vực hoạt động

Đó là sự phát triển theo hướng tập trung mọi nỗ lực để trở thành những người xuất sắc nhất trong tất cả những gì chúng ta đã chọn làm. Từ đó, chính lòng tin của khách hàng sẽ là tiền đề cho chúng ta tiếp tục phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. 

2. Thành công của khách hàng là thành công của chúng ta 

Thông điệp khẳng định sự thành công của SVTECH chỉ có khi chúng ta đồng hành và đem lại thành công cho khách hàng.


3. Con người là tài sản lớn nhất

Một chất lượng dịch vụ hoàn hảo cung cấp cho khách hàng chỉ có thể bắt nguồn từ những con người có năng lực chuyên môn cao, một tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, một ý chí phấn đấu không mệt mỏi, một phẩm chất đạo đức phù hợp chuẩn mực xã hội, hướng đến những giá trị mà cộng đồng tôn vinh.

4. Công ty là nhà 

Mọi thành viên gắn kết với nhau trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm hơn là bởi hệ thống quyền lực. SVTECH là một mái nhà chung, nơi đó sự nghiệp và lộ trình công danh của mỗi nhân viên gắn với các chặng đường thành công của Công ty.