Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

NĂM 2001: 

 • Thành lập trụ sở chính tại TPHCM vào ngày 8/3/2001.

NĂM 2004:  

 • Ngày 01/4/2004 trở thành nhà Cung cấp chính Sản phẩm và Dịch vụ của Sun Microsystems tại Việt Nam.
 • Thành lập chi nhánh tại Hà Nội vào ngày 13/9/2004.

NĂM 2006:

 • Ngày 01/10/2006: nhà phân phối hệ thống và dịch vụ duy nhất của Sun Microsystems tại Việt Nam.
 • Đối tác của Oracle, Celltick.

NĂM 2007:

 • Giải thưởng danh dự Nhà cung cấp thiết bị lưu trữ tốt nhất khu vực Asia South của Sun Microsystems.
 • Giải Đồng của khu vực Asia South cho hoạt động kinh doanh của Sun Microsystems.

NĂM 2008:

 • Vào 21/02/2008, trở thành công ty cổ phần SV Technologies.
 • Đối tác Select Partner của Juniper.
 • Đối tác của BMC Software, Roamware.
 • Giải thưởng danh dự cho Nhà cung cấp thiết bị lưu trữ tốt nhất khu vực Asia South của Sun Microsystems.

NĂM 2010:

 • Đối tác của Hitachi Data Systems - HDS.
 • Đối tác cao nhất Elite Partner của Juniper.

NĂM 2011:

 • Đối tác của IBM, Dell.

NĂM 2012:

 • Mở rộng kinh doanh mảng kênh truyền và quản trị hệ thống.
 • Đối tác bạc của F5 Network.
 • Đối tác Symantec, SAP.

NĂM 2013:

 • Giải thưởng Nhà cung cấp giải pháp Viễn thông xuất sắc của nhóm phần mềm IBM.
 • Đối tác Enterprise của VMware.

NĂM 2014: 

 • Đối tác cấp Premier của IBM.
 • Đối tác của Intel Security, Harmonic.