Tổng quan

Tổng quan

Hệ thống cơ sở dữ liệu là thành phần cốt lõi của hệ thống công nghệ thông tin, là tài sản quan trọng với mọi tổ chức. Các giải pháp cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngày nay đòi hỏi phải luôn đảm bảo tính sẵn sàng, có hiệu suất và khả năng mở rộng cao, sẵn sàng cho điện toán đám mây và Big Data …

Là đối tác của các nhà cung cấp giải pháp cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới như Oracle (Oracle Database), IBM (DB2) – SVTECH đã và đang cung cấp các giải pháp về cơ sở dữ liệu lớn, phức tạp đến nhiều khách hàng như: Viettel, Mobifone, ACB, VPbank, Saigon Bank… Các giải pháp nổi bật mà SVTECH đã triển khai gồm có: Database Clustering, Data Guard, Database Replication, Database Virtualization, Data warehousing…