Giải pháp chuẩn hóa dịch vụ công nghệ thông tin ITSMGiải pháp chuẩn hóa dịch vụ công nghệ thông tin ITSMGiải pháp chuẩn hóa dịch vụ công nghệ thông tin ITSMGiải pháp chuẩn hóa dịch vụ công nghệ thông tin ITSM

Giải pháp chuẩn hóa dịch vụ công nghệ thông tin ITSM

Ngày nay hạ tầng công nghệ thông tin gồm số lượng lớn thiết bị để phục vụ liên tục cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đặt ra thách thức lớn cho việc chuẩn hóa hạ tầng công nghệ thông tin từ thiết bị mạng, máy chủ cho đến ứng dụng. Các chính sách tuân thủ của doanh nghiệp thông thường được kiểm tra thủ công và không liên tục. Ngoài ra các tiêu chí trong các chính sách chuẩn hóa hạ tầng của một doanh nghiệp gồm hàng ngàn chỉ tiêu kỹ thuật khác nhau cho nhiều loại thiết bị của nhiều nhà cung cấp, dẫn đến tuân thủ và kiểm tra tuân thủ là rất khó khăn và mất nhiều công sức. SVTECH đã cùng với các khách hàng như Techcombank, SBS, VPBank … Từng bước xây dựng và chuẩn hóa quản lý các tiến trình Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn ITIL (Information Technology Infrastructure Library). SVTECH đã phối hợp với các hãng cung cấp giải pháp ITSM  hàng đầu (IBM, CA Technologies, BMC Software) để triển khai các giải pháp tích hợp nhằm cung cấp các qui trình theo chuẩn ITIL, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp.