Tổng quan

Tổng quan

Ngày nay, dữ liệu được xem là tài sản có giá trị nhất của một tổ chức, bởi vì các tài sản hữu hình khác có thể dễ dàng được tái trang bị khi hỏng hóc hoặc mất mát, nhưng đối với dữ liệu thì gần như là không thể nếu như thiếu một chiến lược bảo vệ thích hợp.

Là đối tác của các hãng hàng đầu thế giới về lĩnh vực bảo vệ dữ liệu như Oracle, IBM, Symantec, Commvault… SVTECH là đối tác tư vấn và triển khai các giải pháp sao lưu phục hồi và phòng chống thảm họa cho khách hàng như Mobifone, Big C, PV Oil, PVEP, Saigon New Port, PVComBank, Saigon Bank… Các giải pháp nổi bật mà SVTECH đã triển khai gồm có: sao lưu dữ liệu qua LAN/SAN, sao lưu dữ liệu vào hệ thống băng từ/VTL/đĩa, Local Replication, Remote Replication, Disaster Recovery, …