Tổng quan

Tổng quan

Các ứng dụng và trung tâm dữ liệu ngày càng có nhiều rủi ro trước các tấn công ngày càng phức tạp và có chủ đích. Do đó việc đảm bảo an toàn, tính chính xác, khả năng hoạt động liên tục của hệ thống CNTT cần được đặc biệt coi trọng. Các thách thức khi đảm bảo an ninh đối với hệ thống CNTT có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau từ nguy cơ bên ngoài lẫn bên trong.

Để đáp ứng các yêu cầu về an ninh an toàn cho hệ thống CNTT, SVTECH tư vấn và triển khai các giải pháp hàng đầu của các hãng IBM, Intel Security (McAfee), Juniper, Oracle, F5 đến các khách hàng như Mobifone, Vinamilk, … Tiêu biểu là các giải pháp quản lý sự kiện và an toàn thông tin (SIEM), an ninh cơ sở dữ liệu, bảo mật web và ứng dụng, an ninh mạng, quản lý truy cập, phòng chống thất thoát dữ liệu …