VTN

VTN

Thành lập ngày 31/03/1990, Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) – thành viên của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) - Là nhà cung cấp hạ tầng viễn thông sớm nhất và lớn nhất tại Việt Nam. Với chức năng xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông quốc gia, quốc tế, tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây lắp các công trình chuyên ngành viễn thông. Trong hơn 20 năm qua, VTN luôn chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông và ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến nhất trên thế giới. Nhờ đó Công ty luôn giữ được vị trí dẫn đầu trong việc cung cấp hạ tầng viễn thông với mạng lưới dịch vụ rộng nhất, chất lượng truyền dẫn cao nhất và mức độ đảm bảo dịch vụ tốt nhất nhằm đem lại các lợi ích vượt trội cho khách hàng, đối tác, góp phần vào sự phát triển đất nước.