Symatec

Symatec

Symantec được thành lập vào năm 1982 bởi các những nhà khoa học máy tính có tầm nhìn. Công ty này đã phát triển trở thành một trong những công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới với hơn 17.500 nhân viên tại hơn 40 quốc gia. Cung cấp các giải pháp bảo mật, lưu trữ, và quản lý hệ thống để hỗ trợ khách hàng, an toàn và quản lý thông tin đang giúp thế giới chống lại nhiều các rủi ro hơn, một cách hiệu quả và hoàn chỉnh hơn bất kỳ các công ty nào khác.