Sandvine

Sandvine

Sandvine là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý chính sách mạng (Network Policy Control). Sandvine cung cấp một nền tảng quản lý chính sách mạng hợp nhất, tuân thủ các tiêu chuẩn cho các mạng cố định, di động, hoặc hội tụ với khả năng mở rộng bất kỳ.