Roamware

Roamware

Mobileum là công ty cung cấp các giải pháp roaming và dịch vụ tài chính trên di động hàng đầu thế giới. Các giải pháp Roaming của Mobileum giúp các nhà mạng duy trì vị thế dẫn đầu trong công cuộc đổi mới, cách tân về roaming.