Juniper

Juniper

Juniper Networks cung cấp một hiệu năng cao cho cơ sở hạ tầng mạng hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp, và các tổ chức lĩnh vực công, thúc đẩy việc kinh doanh hoàn thành vượt tiến độ dựa trên công nghệ mới, đang làm thay đổi xu thế thị trường toàn cầu. Sản phẩm và công nghệ của chúng tôi có mặt khắp nơi thế giới và mạng lưới phân phối hầu hết ở toàn cầu.

Trong năm 2009 việc có mặt trên thị trường chứng khoán New York, Juniper công bố tầm nhìn tương lai cho một thập kỷ tới, một hệ thống mạng mở trong tương lai, khả năng mở rộng, đơn giản, an toàn, và tự động. Juniper hiện nay đang đề xuất một danh mục đầu tư mở rộng và tiếp cận thị trường bao gồm phần mềm, silicon, và các hệ thống định tuyến, chuyển mạch, an ninh cho các hệ thống doanh nghiệp cũng như các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng xin giới thiệu hệ điều hành Juniper Network® Junos® như là một phần của thương hiệu mới, đang phản ánh chiến lược mở rộng phần mềm, danh mục, và được xem là bộ não các hệ thống mạng tốt nhất hiện nay.

Juniper đề xuất một danh mục sản phẩm rộng bao trùm các dòng định tuyến, chuyển mạch, bảo mật, tăng tốc ứng dụng, chính sách nhận dạng và kiểm soát, và cơ chế quản lý được thiết kế để quản hiệu năng tuyệt đối, sự lựa chọn tốt hơn, và linh hoạt cần thiết trong khi đó giảm tổng chi phí sở hữu (TCO). Ngoài ra, thông qua quan hệ mạnh mẽ giữa các đối tác trong công nghiệp, Juniper đang phát triển một danh mục đổi mới của hệ thống hỗ tương (ecosystem) trên toàn ngành công nghiệp.