IBM

IBM

IBM là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia có  lịch sử lâu đời từ thế kỷ thứ 19. IBM cung cấp đầy đủ các giải pháp tổng thể cho khách hàng bao gồm các sản phẩm như phần cứng, cơ sở dữ liệu, phần mềm middleware, các phần mềm chuyên dụng cũng như cung cấp các dịch vụ hạ tầng, tư vấn cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.