Esri

Esri

Là công ty cung cấp hàng đầu thế giới về giải pháp hệ thống thông tin địa lý với đầy đủ giải sản phẩm cho máy trạm, máy chủ, thiết bị di động,..đáp ứng đầy đủ lĩnh vực khác nhau như: Chính phủ, Điện, Nước, Truyền thông, …