Emerson

Emerson

Emerson là một tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất các sản phẩm và cung cấp dịch vụ trong các ngành công nghiệp, thương mại đặc biệt trong các lĩnh vực Process Management, Industrial Automation, Network Power, Climate Technologies, và Commercial & Residential Solutions.