Celltick

Celltick

Celltick là công ty đi đầu trong lĩnh vực thương mại trên di động. Các giải pháp độc đáo của Celltick giúp các nhà mạng tạo và quản lý các giải pháp tiếp thị và thương mại trên di động cho thị trường đại chúng với các công nghệ được cấp bằng sáng chế và sự am hiểu của từng thị trường.