Dịch vụDịch vụDịch vụDịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ Công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Cung cấp trọn gói giải pháp triển khai hệ thống hạ tầng CNTT (Server, Storage, Network, Database, Middleware, ITSM,...) và tích hợp toàn diện từ thiết kế - lập cấu hình - đo kiểm – tối ưu ứng dụng tới khách hàng.

Xem thêm
Dịch vụ bảo trì

Cung cấp dịch vụ khảo sát - phân tích - lập hồ sơ vận hành - thay thế và sữa chữa hệ thống CNTT. Dịch vụ bảo trì bao gồm công tác kiểm tra định kỳ, thu thập thông tin phần cứng - hệ điều hành – phần mềm ứng dụng, tiến hành phân tích và đề xuất phương án xử lý.

Xem thêm
Dịch vụ viễn thông

Là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Việt Nam như: VNPT/VTN/VDC, Viettel, FPT, SPT…, SVTECH mang đến cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ kênh truyền đa dạng, linh họat...

Xem thêm
Dịch vụ quản trị

Xu hướng thuê ngoài dịch vụ CNTT hiện đang bắt đầu phổ biến và phát triển tại Việt Nam không chỉ trong khối doanh nghiệp mà còn cả ở các cơ quan nhà nước. Thuê ngoài dịch vụ ứng dụng CNTT cho phép doanh nghiệp đạt lợi ích trên vốn, thời gian, hiệu quả của hệ thống và con người. 

Xem thêm